Media

» dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ

Specjalizacja: socjologia mediów, komunikowanie polityczne, opinia publiczna,  metodologia badań medioznawczych.
 
 
 

» dr hab. Wojciech Kajtoch

Specjalizacja:  język mediów, retoryka dziennikarska, media w Rosji, media popularne.

Pełny profil: dr hab. Wojciech Kajtoch

E-mail: wkajt@poczta.onet.pl

» dr hab. Andrzej Kaliszewski

Specjalizacja: dr hab. Andrzej Kaliszewski: genologia dziennikarska, problematyka związków literatury i mediów, literatura faktu, historia i teraźniejszość reportażu, stylistyka i retoryka dziennikarska.

Pełny profil: dr hab. Andrzej Kaliszewski 

» dr hab. Maciej Kawka

Specjalizacja: retoryka, pragmatyka językowa, media w Macedonii.

Pełny profil: dr hab. Maciej Kawka

» dr hab. Maria Magoska

Specjalizacja: socjologia mediów, media w społeczeństwie obywatelskim.

Pełny profil: dr hab. Maria Magoska

E-mail: m.magoska@uj.edu.pl

» dr hab. Andrzej Nowosad

Specjalizacja: ekonomika mediów, media obszaru rosyjskojęzycznego.

Pełny profil: dr hab. Andrzej Nowosad

» dr hab. Ryszard Filas

Specjalizacja: rynek mediów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacyjnych, metodologia badań medioznawczych.
 
Pełny profil: dr hab. Ryszard Filas
 

» dr Małgorzata Majewska

Specjalizacja: pragmatyka językowa, retoryka.

Pełny profil: dr Małgorzata Majewska

E-mail: gomajewska@gmail.com

» dr Monika Wawer

Specjalizacja: telewizja, relacje między mediami i sztuką.

Pełny profil: dr Monika Wawer

E-mail: monikawawer@poczta.onet.pl

» dr Teresa Sławińska

Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym, media obszaru francuskojęzycznego, komunikowanie interpersonalne, psychologia komunikowania.

Pełny profil: dr Teresa Sławińska

E-mail: teresa.slawinska@uj.edu.pl 

Reklama

Public Relations

» dr Jarosław Flis

Specjalizacja: komunikowanie polityczne, public relations, zarządzanie wizerunkiem medialnym, komunikacja kryzysowa, problematyka relacji pomiędzy polityka i mediami lokalnymi/samorządowymi.

Pełny profil: dr Jarosław Flis

E-mail: jaroslaw.flis@uj.edu.pl

» dr Agnieszka Szymańska

Specjalizacja: public relations i zarządzanie wizerunkiem medialnym, media obszaru niemieckojęzycznego.

Pełny profil: dr Agnieszka Szymańska

E-mail: uzszyman@cyf-kr.edu.pl

» mgr Agnieszka Całek

Specjalizacja: public relations, social media manager, konsultant, planowanie strategiczne, projektowanie eventów.

Pełny profil: mgr Agnieszka Całek

E-mail: calek.agnieszka@gmail.com

Badania mediów, komunikacji, wizerunku

» dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

Specjalizacja: semiotyka mediów ze szczególnym uwzględnieniem obrazu i przekazu wielomodalnego, analiza dyskursu medialnego, reklama, problematyka społeczeństwa konsumpcyjnego, mediatyzacja kultury, metodologia

 

Pełny profil: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz

E-mail:  malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl

 

 

» dr hab. Ryszard Filas

Specjalizacja: rynek mediów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacyjnych, metodologia badań medioznawczych.

Pełny profil: dr hab. Ryszard Filas

E-mail: rfilas@poczta.onet.pl

» dr Michał Bukowski

Specjalizacja: komunikowanie międzynarodowe, technologie medialne, metodologia badań medioznawczych.

Pełny profil: dr Michał Bukowski

E-mail: michal.bukowski@uj.edu.pl

» dr Marcin Pielużek

Specjalizacja: teorie i badania komunikacji, branding, planowanie strategiczne, badania wizerunkowo-marketingowe, data journalism, design informacji, media alternatywne, język i komunikacja radykalnych ruchów lewicowych i prawicowych.

Pełny profil: dr Marcin Pielużek

E-mail: marcin.pieluzek@uj.edu.pl

Komunikacja polityczna

» dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ

Specjalizacja: socjologia mediów, komunikowanie polityczne, opinia publiczna,  metodologia badań medioznawczych.

Pełny profl: dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ

E-mail: uhsasins@cyf-kr.edu.pl

 

» dr hab. Agnieszka Hess

Specjalizacja: komunikowanie polityczne, promocja w edukacji i organizacjach non-profit, zarządzanie informacją polityczną, media w społeczeństwie obywatelskim, relacje media – Kościół, mediatyzacja polityki, media obszaru niemieckojęzycznego.

Pełny profil: dr hab. Agnieszka Hess

E-mail: agnieszka.hess@uj.edu.pl

» dr Jarosław Flis

Specjalizacja: komunikowanie polityczne, public relations, zarządzanie wizerunkiem medialnym, komunikacja kryzysowa, problematyka relacji pomiędzy polityka i mediami lokalnymi/samorządowymi.
 
Pełny profil: dr Jarosław Flis
 

Komunikacja wizualna

Komunikowanie międzynarodowe

» dr Michał Bukowski

Specjalizacja: komunikowanie międzynarodowe, technologie medialne, metodologia badań medioznawczych.

Pełny profil: dr Michał Bukowski

E-mail: michal.bukowski@uj.edu.pl

» dr Beata Klimkiewicz

Specjalizacja: komunikowanie międzynarodowe, media w UE, problematyka mniejszości w mediach.

Pełny profil: dr Beata Klimkiewicz

E-mail: beata.klimkiewicz@uj.edu.pl

» dr Paweł Płaneta

Specjalizacja: komunikacja wizualna, komunikowanie międzynarodowe, analiza zawartości mediów.

Pełny profil: dr Paweł Płaneta

E-mail: pplanet@pp.com.pl

» dr Lucyna Słupek

Specjalizacja: komunikowanie międzynarodowe, media na świecie.

Pełny profil: dr Lucyna Słupek

E-mail: lucyna.slupek@uj.edu.pl

Marketing i zarządzanie

» dr Jarosław Flis

Specjalizacja: komunikowanie polityczne, public relations, zarządzanie wizerunkiem medialnym, komunikacja kryzysowa, problematyka relacji pomiędzy polityka i mediami lokalnymi/samorządowymi.

Pełny profil: dr Jarosław Flis

E-mail: jaroslaw.flis@uj.edu.pl

» dr Weronika Świerczyńska–Głownia

Specjalizacja: komunikowanie polityczne, public relations, zarządzanie wizerunkiem medialnym, komunikacja kryzysowa, problematyka relacji pomiędzy polityka i mediami lokalnymi/samorządowymi

Pełny profil: dr Weronika Świerczyńska-Głownia

E-mail: weronika.swierczynska@onet.pl

» dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Specjalizacja: media i komunikowanie w stosunkach międzynarodowych - media a dyplomacja, międzynarodowe public relations, marketing gospodarczy i polityczny, wizerunek publiczny osób i instytucji, polityka komunikacyjna w Europie.

Pełny profil: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

E-mail: malgorzata.brodowska@uj.edu.pl

Projektowanie komunikacji, wizerunku, wydarzeń

» dr hab. Agnieszka Hess

Specjalizacja: komunikowanie polityczne, promocja w edukacji i organizacjach non-profit, zarządzanie informacją polityczną, media w społeczeństwie obywatelskim, relacje media – Kościół, mediatyzacja polityki, media obszaru niemieckojęzycznego.
 
Pełny profil: dr hab. Agnieszka Hess
 

» dr Marcin Pielużek

Specjalizacja: teorie i badania komunikacji, branding, planowanie strategiczne, badania wizerunkowo-marketingowe, data journalism, design informacji, media alternatywne, język i komunikacja radykalnych ruchów lewicowych i prawicowych.

Pełny profil: dr Marcin Pielużek
 

» dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

Specjalizacja: media i komunikowanie w stosunkach międzynarodowych - media a dyplomacja, międzynarodowe public relations, marketing gospodarczy i polityczny, wizerunek publiczny osób i instytucji, polityka komunikacyjna w Europie.

 

» mgr Agnieszka Całek

Specjalizacja: public relations, social media manager, konsultant, planowanie strategiczne, projektowanie eventów.

Pełny profil: mgr Agnieszka Całek