Repozytorium medioznawcze

Jednym z naszych celów jest dokumentowanie i udostępnianie materiałów badaczom mediów i komunikacji. Jest wiele ważnych prac, których nakład dawno się wyczerpał i są niedostępne w księgarniach. W różnych zakątkach internetu rozrzucone są prace badawcze, artykuły, wystąpienia konferencyjne, które stanowić mogą inspirację dla studentów i pracowników naukowych.

Chcemy w tym miejscu gromadzić i udostępniać materiały naukowe. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne do prowadzonych badań, pisanych prac licencjackich i magisterskich.