Inspiracje

Jako naukowcy dobrze wiemy, że nasza praca opiera się w dużej mierze na poszukiwaniu inspiracji w pracach innych badaczy, ludziach, wydarzeniach etc. Każdego dnia, na całym świecie mają miejsce dziesiątki wydarzeń promujących naukę, wiedzę i rozwój. 

Oto wystąpienia i materiały, które stamowiły inspirację dla naszych naukowych i pozanaukowych działań.