Ekspertyzy

Prowadzimy badania ilościowe na próbach reprezentatywnych, umożliwiających generalizowanie na populacje, jak również badania jakościowe, dążące do uzyskania pogłebionej wiedzy w określonych obszarach - ludzkie zachowania, postawy, oceny i potrzeby.

 

Można u nas zamówić analizy w następujących obszarach:

  • prasa, telewizja, Internet, radio, media mobilne
  • język i obraz w mediach
  • potrzeby, postawy, style życia i upodobania publiczności
  • struktura skutczności i wpływu kampanii reklamowych, społecznych i politycznych
  • odbiór oraz wpływ wydarzeń i wypowiedzi medialnych na odbiorcówi innych zagadnień związanych z komunikowaniem w życiu społecznym, polityce i biznesie

Portfolio