Edukacja medialna

Organizujemy szkolenia z komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, negocjacji.

Projektujemy autorskie programy edukacji medialnej i dziennikarstwa dla szkół.

Prowadzimy kursy dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, obejmujące analizę mediów, oddziaływanie mediów, zapobieganie uzależnieniom medialnym i dydaktyczne wykorzystania telewizji, radia, Internetu.