Analizy

Prowadzimy badania jakościowe i  ilościowe:

  • zawartości / treści mediów – zarówno tekstu jak i obrazu,
  • retoryki, skuteczności perswazyjnej, zrozumiałości, odbioru kampanii reklamowych i politycznych,
  • struktury, potrzeb, opinii i postaw różnych audytoriów i grup docelowych,
  • procesów odbioru, rozumienia, zapamiętywania, interpretacji treści medialnych,
  • indywidualnego i zbiorowego oddziaływania mediów, komunikacji marketingowej i politycznej.