Staż dziennikarski „Ouest-France"

W ramach współpracy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersyetetu Jagiellońskiego z francuskim dziennikiem „Ouest-France" w dniach 9-14 maja będzie możliwość odbycia stażu dziennikarskiego, realizowanego w formie wykładowo-warsztatowej.

 

W tym roku gościć u nas będzie zastępca redaktora naczelnego, Jean-Pierre Chapelle, który poprowadzi zajęcia. Wszystkie wykłady oraz warsztaty będą tłumaczone przez dr Teresę Sławińską, która jest koordynatorem projektu ze strony IDMiKS.

 

Uczestnictwo w stażu pozwoli uzyskać wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz, przy spełnieniu wymagań, certyfikat potwierdzający odbycie stażu w zagranicznej gazecie, co stanowić będzie cenny element CV.

 

Dokładny program zostanie zamieszczony na stronie instytutu pod koniec kwietnia.

Zainteresowani uczestnictwem w stażu proszeni są o kontakt z dr Teresą Sławińską: t.slawinska@gmail.com.

Więcej informacji dostępnych na stornie instytutu.

 

Opracowała: Marija Strančevska

Źródło: Strona IDMIKS

Data opublikowania: 23.03.2016
Osoba publikująca: Marcin Pielużek