Monitorowanie internetu z Brand24

Dzięki firmie Brand24, która przekazała nieodpłatnie dostęp do swoich usług, słuchacze uczestniczący w zajęciach „Promocja w mediach społecznościowych" mogą uczyć się sposobów monitorowania internetu. Głównym celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką komunikacji w tej najbardziej dynamicznie rozwijającej się gałęzi Internetu. Uczestnicy zajęć mają możliwość dokładnego diagnozowania wizerunku wybranych miast podczas semestru. Przedmiot ma charakter praktyczny, a elementem pracy zaliczeniowej w tym semestrze jest przygotowanie planu promocji wybranych miast województwa małopolskiego w social media.

Aplikacja internetowa Brand24 powstała w 2011 roku; obecnie obsługuje ponad tysiąc firm w 35 krajach świata. Odbiorcami ich usług są między innymi marki takie jak Ikea czy Intel. Kilka miesięcy temu do grona klientów firmy dołączyło Biuro Pierwszej Damy USA Michelle Obamy. Brand24 to najbardziej efektywna metoda monitorowania tego, co o marce, produkcie mówi się w Internecie. Jest to również narzędzie do pomiaru natężenia szumu (buzz), który pojawia się wokół wybranej marki, produktu lub słowa kluczowego. Serwis zapewnia dostęp do archiwum internetowych wypowiedzi o produkcie lub marce.

Data opublikowania: 22.03.2016
Osoba publikująca: Marcin Pielużek